Cover image image

U-BASE thanks Marjo and Anneke

Soon, two of our Members of Merit are retiring from the university after their long career. U-BASE wants to thank them for their involvement in our association throughout the years!

AGENDA

U-BASE AGENDA

U-BASE AGENDA

DOWNLOAD AGENDA

U-BASE CALENDAR U-BASE CALENDAR (iCal)

After opening the link press the 'Plus sign' in the right corner

U-BASE thanks Marjo and Anneke

Soon, two of our Members of Merit are retiring from the university after their long career. Marjo van der Schaaf and Anneke Meijer are both secretaries in the Engineering Structures and 3Md departments, respectively. Marjo started working at the university in 1978 and was closely involved with the Betondispuut. Anneke started working at the university first at a different faculty in 1974, but after a few years she started at our faculty and became closely involved with U-dispuut. Both the U-dispuut and Betondispuut, together with the CST dispuut, formed the basis for U-BASE.

For their involvement over the years they have become Members of Merit. In an interview with them they spoke about their work which had changed a lot over the years. Before, they were more like a personal assistant to professors than now and also before the ‘digital era’, Anneke and Marjo were more in personal contact with the students to arrange appointments with the professors, but that can now be done easily via e-mail. Now that Anneke and Marjo are going to quit in April and June, respectively, they said in a response that they look back on a ‘’period at a place interesting enough to never change for all those years’’. Although they stop working at the our faculty, we might see Anneke still, since she will start supervising exams!

U-BASE would like to thank Anneke and Marjo for all their work they have put in the dispuuts over time and wishes them all the best!
Terugblik Marjo and Anneke *Dutch*

Wij kijken terug op een lange arbeidzame periode bij de TU Delft.

In de afgelopen jaren hebben wij veel studenten zien binnenkomen en aan het eind van hun studie weer zien vertrekken, op weg naar hun te starten carrière. Niet alleen studenten, maar ook diverse hoogleraren zijn de revue gepasseerd. In de beginperiode waren we toch een soort “personal assistant” voor de hoogleraar maar dat is nu al lang niet meer het geval. De meeste hoogleraren kunnen inmiddels wel zelf de printer en het kopieerapparaat bedienen, en natuurlijk ook de koffieautomaat. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat wij tijdens vergaderingen de koffie kwamen serveren.  

In de loop der jaren hebben de nodige veranderingen plaatsgevonden, zowel wat betreft de aard van onze werkzaamheden als wat betreft de contacten met de studenten. In de beginjaren waren deze contacten veel frequenter. Voor een afspraak kwamen de studenten nog langs, mobiele telefoons en pc’s, en dus email, bestonden nog niet. Rechtstreeks contact met de hoogleraar was er nauwelijks, alles liep via de secretaresse in haar functie als “waakhond”.  

Nu in het digitale tijdperk zijn deze persoonlijke contacten minder, er wordt veel meer gebruik gemaakt van de mail als ook rechtstreeks gecommuniceerd met de hoogleraren. De persoonlijke contacten met de disputen, vroeger Betondispuut en U-dispuut, nu U-BASE, zijn altijd gebleven. Nog steeds wordt regelmatig onze hulp ingeroepen.  En dat deze ondersteuning ook wordt gewaardeerd, blijkt wel uit het feit dat wij beiden zijn benoemd tot lid van verdienste; Anneke van het U-dispuut en Marjo van het Betondispuut.  

Over veranderingen gesproken.  Opvallend zijn de huidige bestemmingen van de buitenlandexcursies van de disputen. Vroeger ging men nog met de bus naar bijvoorbeeld België of Zwitserland, tegenwoordig reist men de hele wereld over, vooral Azië begint zo langzamerhand een vertrouwd continent te worden. Natuurlijk willen we ook niet onvermeld laten de grote toename van vrouwelijke studenten in de afgelopen jaren. Bij het Betondispuut was al in een vroeg stadium sprake van vrouwelijke bestuursleden. Op de oorkonde uit 1994 voor Marjo als lid van Verdienste staan de namen van maar liefst 4 vrouwelijke bestuursleden.  

Terugblikkend op de afgelopen jaren vragen wij ons wel eens af hoe wij hebben kunnen functioneren zonder alle moderne hulpmiddelen. Vergeleken met de mogelijkheden van nu was het toen eigenlijk maar behelpen, maar dat hebben wij destijds niet als zodanig ervaren, wij wisten niet beter. Papieren agenda’s, telefoonboeken, NS-Spoorboekje, cijferbriefjes, stencilmachines, IBM-schrijfmachines met verwisselbare kop, wie kent ze nog, deze fenomenen uit een ver verleden.  

Voor ons zit onze TU-tijd er bijna op.  Wij kijken terug op een periode die boeiend genoeg was om zo lang op één en dezelfde plek te blijven.   Wij wensen de huidige en komende studenten veel succes met hun studie en hun tijd op de TU. Vanzelfsprekend wensen wij ook U-BASE heel veel succes met alle komende activiteiten voor nu en in de toekomst.  

Anneke en Marjo