Cover image new documento de microsoft word 1  2

Hidden strength capacity in a concrete bridge deck

Happening in Stevin 2 lab...

AGENDA

U-BASE AGENDA

U-BASE AGENDA

DOWNLOAD AGENDA

U-BASE CALENDAR U-BASE CALENDAR (iCal)

After opening the link press the 'Plus sign' in the right corner

Hidden strength capacity in a concrete bridge deck

During the 60’s and 70’s, more than a hundred concrete bridges were built in the Netherlands. These bridges are designed according to the design standards of those decennial and reach their design life.

" In my thesis I focused on a bridge design with pre-stressed concrete girders with in between a concrete slab which is also pre-stressed. When the bridge was build, no influences of compressive membrane action (CMA) was taken into account. In the picture below the CMA is drawn in the slabs between the girders. The owner of all bridges in The Netherlands is called Rijkswaterstaat and reported the TU Delft to investigate the concrete bridges. Several experiments have taken place in the lab Stevin 2 and a few in real life on existing bridges. My thesis is two folded, namely investigating a theoretical model and participating in a real test loading of the bridge called ‘Vechtburg” nearby Muiden. In total seven experiments were done during the experiment. The ultimate strength of the bridge was hoped to investigate, so the load during the experiment was increased until the bridge failed. The aim of the research into the bridges is to extend the design life. If the design of the bridges seem to be stronger due to the hidden strength capacity, perhaps the bridges can function for many more years. "In de jaren 60/70 zijn in Nederland meer dan honderd betonnen bruggen gebouwd. Deze bruggen zijn volgens de ontwerpnormen van die tijd uitgevoerd en bereiken nu het eind van de ontwerplevensduur.

"Het ontwerp van de brug waar in dit onderzoek op gefocust wordt, bestaat uit voorgespannen betonnen liggers met tussenstorten, ook zijn er dwarsvoorspankabels en dwarsliggers toegepast. In de tijd dat de brug ontworpen werd, is er geen rekening gehouden met de invloed van drukmembraamwerking. Bij de belasting van een ligger kan er in de druklaag van het brugdek een drukboog ontstaan die extra draagvermogen kan genereren. De beheerder van alle bruggen in Nederland, Rijkswaterstaat heeft de TU Delft ingelicht om onderzoek naar de draagkracht van de bestaande bruggen uit te voeren. Al enkel proeven zijn uitgevoerd op schaal in het lab Stevin 2 én in real life op bestaande bruggen. In mijn Bachelor eindproject heb ik dus onderzoek gedaan naar de ‘verborgen draagkracht’ in het brugdek. I concluded that the bridge is stronger than it is designed. is een deelonderzoek binnen het onderzoek van S. Ensink, promovendus aan de TU Delft. Mijn onderzoek is tweeledig, namelijk het modeleren van een brugdek met de invloed van drukmembraamwerking en de proefbelasting op de Vechtbrug. Tijdens mijn onderzoek ben ik met een team van de sectie Betonconstructies mee geweest en heb ik bijgedragen aan proefbelastingen op de brugdek van de Vechtbrug te Muiden. In totaal hebben wij 7 proeven uitgevoerd op verschillende locaties op het brugdek. Het Nederlandse bedrijf Mammoet heeft een stalenbrug over de Vechtbrug heen gebouwd waarop ballastgewicht geplaatst werd. Via een vijzel werd het ballastgewicht als een puntlast op het brugdek aangebracht. De maximale capaciteit van het brugdek was bedoelt te onderzoeken dus zijn de proeven tot aan het bezwijken van het brugdek uitgevoerd. Door de 300 tot 350 ton ballast werden de voorgespannen betonnen liggers verbrijzeld! Het uiteindelijke doel van al de proefbelastingen is het experimenteel onderbouwen van de verborgen draagkracht van een brugdek. Als de bruggen sterker blijken te zijn en de brug de belasting van het hedendaagse verkeer aan kan, kan de ontwerplevensduur verlengt worden. Dit zou veel geld besparen op de korte termijn."