You are here:

Steel fibre-reinforced concrete

Company
Wagemaker
Type
Graduation projects
Location
Netherlands
Sector
Civil Engineering
Area
Infrastructure
Website
https://www.wagemaker.nl/

Description

Constructieve toepassing van staalvezelbeton (english below)

Wij zijn Wagemaker, een technisch gespecialiseerd advies- en ingenieursbureau in
de civiele techniek, voor onder andere bruggen, viaducten, waterbouwkundige
werken en hun omgeving. We werken aan complexe projecten en duurzame
oplossingen die onze leefomgeving beter, veiliger en toegankelijker maken. Onze
opdrachtgevers zijn vooral overheden (zowel landelijk als lokaal) en (grote)
aannemers. Ons kantoor is gevestigd in Rosmalen (vlakbij ’s-Hertogenbosch).

Een mogelijke onderzoeksvraag
Bij het versterken van betonnen (en ook stalen) dekken door middel van een overlaging wordt
vaak staalvezelbeton toegepast in combinatie met zachtstaal. Is het ook mogelijk om dat alleen
met staalvezels te doen (en dus zonder zachtstaal)? Dit kan overigens ook bij bijvoorbeeld een
betonnen wand. Er zijn in het verleden afstudeeronderzoeken gedaan naar de toepassing van
staalvezelbeton. Als dit je wat lijkt, kun je daar nog inspiratie uit halen.

Wat kun je van ons verwachten?
We nodigen je uit om naast het afstuderen thuis ook bij ons op kantoor te werken in een team van
toegewijde collega’s die veelvuldig met elkaar sparren. Samen zorgen we voor een uitdagend en
motiverend werkklimaat waar jij je snel thuis voelt. Onze organisatie (80 collega’s) kent een platte
structuur en een pragmatische, informele sfeer. Je geniet veel vrijheid en verantwoordelijkheid,
waarbij je je opgedane kennis kunt toepassen in een relevant en interessant vraagstuk. Uiteraard
word je intensief begeleid door één van onze ervaren civiel technische ingenieurs.
Samenwerking, werkplezier en betrokkenheid kenmerken onze aanpak. We hebben veel contact
met elkaar, zowel als we vanuit huis werken als op kantoor. Daarnaast hebben we oog voor onze
omgeving. Fun2Care is onze eigen stichting waar collega’s met plezier (fun) samenwerken aan
goede doelen (care).

Wie zoeken wij?
Je volgt de MSc Construction Materials en/ of Structural Engineering en bent op zoek naar een
passende afstudeeropdracht. Mocht je zelf -aanvullende en/ of andere- ideeën hebben bij dit
onderzoek, dan staan we daar uiteraard voor open. Sluit een ander onderzoeksvraag beter aan bij
je interesse, bekijk dan onze andere afstudeeronderwerpen. We zoeken graag met jou naar een
win-winsituatie. Je bent accuraat, proactief, leergierig en resultaatgericht en hebt een groot gevoel
voor verantwoordelijkheid. Daarnaast spreek je en begrijp je de Nederlandse taal.

Meer informatie en reageren?
Ben je geïnteresseerd in deze afstudeeropdracht of heb je andere ideeën? Neem dan contact op
met Monique van Delft, HR-adviseur, via m.vandelft@wagemaker.nl of bel met (06) 82 80 28 88.

 

---

 

Structural applications of steel fibre-reinforced concrete

We are Wagemaker, an engineering firm specialised in civil structures, such as
bridges, overpasses, hydraulic structures and their surroundings. We work on
complex projects and durable solutions which improve our living environment in
both safety and accessibility. Our clients are mostly government agencies (both
nationwide and local) and (large) contractors. Our office is situated in Rosmalen
(near ‘s-Hertogenbosch)

A potential research subject
Steel fibre-reinforced concrete is often applied in bridge deck overlays to reinforce the structure, or
in concrete walls. This is often done in combination with regular reinforcement bars. Is it also
possible to apply only the steel fibre-reinforced concrete and omit the regular reinforcement?

What may you expect from us?
Besides graduating from home, we invite you at our office to work along with a team of dedicated
co-workers who consult with each other a lot. Together we provide a motivating working climate
where you will feel at home immediately. Our organisation of 80 people knows little hierarchy and
a pragmatic, informal atmosphere. You will have a lot of responsibility and freedom, where you can
apply your knowledge on a relevant and interesting subject. Of course, you will be coached and
guided by one of our experienced engineers.
Collaboration, job satisfaction and commitment characterise our approach. We have a lot of
contact with each other, both when we work from home and from the office. Besides our job, we
look after our environment. Fun2Care is our own foundation where colleagues work with fun for
several charities.

Who are we looking for?
You are a Civil Engineering master student with a specialisation track in Structural Engineering or
Construction Materials and are looking for an appropriate graduation subject. If you have other
propositions for a subject or adjustments for this subject, we would love to hear them. You can
also take a look at our other graduation assignments. We are looking for a win-win-situation with
you. You are punctual, proactive, responsible, eager to learn and always looking for the best
results. It is desirable that you speak and understand Dutch.

Extra information and react?
Are you interested in this graduation assignment or do you have other ideas for a subject? Please
contact Monique van Delft, HR-adviser, m.vandelft@wagemaker.nl, (06) 82 80 28 88.

Partners