You are here:

Van Rossum

Website
http://www.vanrossumbv.nl/

About Van Rossum

Van Rossum is veel meer dan een constructeursbureau. We treden op als adviseur van de opdrachtgever en als onderdeel van een ontwerpteam begrijpt Van Rossum dat het om iets meer gaat dan het vertalen van een Programma van Eisen in een ontwerp. Van Rossum kenmerkt zich als een creatieve oplosser; een constructieadviseur die weet dat veel integrale oplossingen alleen mogelijk zijn met kennis van de overige bouwdisciplines. Met name in de eerste fase van een project kan Van Rossum als constructeur een beslissende invloed hebben op de efficiency binnen het ontwerpproces. Wat ons interesseert is het waarmaken van ambities en deze in overeenstemming brengen met het beschikbare budget. Om tot een optimaal resultaat te komen, moeten we als constructeurs kennis hebben van alle bouwdisciplines. Alleen zo zijn we in staat uiterst scherp te construeren en maken we het mogelijk dat er creatief ontworpen kan worden.

Partners